کد کالا :
4006
قیمت :
35,000 تومان
بالش پر و الیاف تلفیقی از پر مرغ و الیاف ویسکوز است.
حدود 2کیلوگرم میباشد.